Ako pomôcť?

DARCOVSKOU SMS:

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy.

Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS LIEK (DMS medzera LIEK) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom).

Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

DAROVANÍM 2 % Z DANE:

V prípade zamestnanca:
Do 15.02.2021 musí zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Následne je potrebné vyplniť tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”- v prílohe. Do 30.04.2021 je potrebné obe tlačivá /Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

V prípade právnickej osoby alebo SZČO:
Ak si robíte sami daňové priznanie jednoducho vpíšete údaje v príslušnom oddiely vo vašom daňovom priznaní:

Názov organizácie: ŠTYRIA MUŠKETIERI
Forma: občianske združenie
Štúrova 34/6
Považská Bystrica 017 01
IČO: 52244385

Tlačivo na stiahnutie

PRÍSPEVKOM NA TRANSPARENTNÝ ÚČET:

IBAN: SK19 0900 0000 0051 6558 9549


ĎAKUJEME!