ŠTYRIA MUŠKETIERI

Štúrova 34/6B
017 01 Považská Bystrica
IČO: 52244385
ahojte@styriamusketieri.sk
+421 905 359 245
Č.Ú. v tvare IBAN: SK86 0900 0000 0051 5705 6902