AKO SME VZNIKLI

Občianske združenie ŠTYRIA MUŠKETIERI vzniklo ako spoločná iniciatíva rodičov Peťka, Jakubka, Robka a Adamka a advokátky zastupujúcej rodiny chlapcov za účelom zabezpečenia liečby pre deti trpiace Duchennovou muskulárnou dystrofiou. Od roku 2019 sme členom medzinárodnej organizácie World Duchenne Organization. OZ ŠTYRIA MUŠKETIERI sa prostredníctvom spolupracujúcich advokátov a odborníkov zameriavajú na poskytovanie kvalifikovanej právnej a psychologickej pomoci zdravotne, telesne a sociálne znevýhodneným deťom a ich rodinám.

Našim cieľom je nielen reálna pomoc s financovaním a zabezpečovaním komplexnej zdravotnej starostlivosti pre chlapcov trpiacich DMD, či zvyšovanie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich prínose k spoločnosti, ale chceme tiež pomôcť deťom premeniť ich sny na skutočnosť, pretože veríme, že detské sníčky by sa mali plniť, a to či už tie malé, alebo väčšie. Niektoré deti chcú vyrásť a stať sa kozmonautami, ale niektoré deti chcú aspoň vyrásť... Zdravie nie je samozrejmosť. Rodičia ťažko chorých detí v sebe niekedy potrebujú nájsť obrovskú silu, aby dokázali kráčať ďalej. Sme tu pre vás. Nie ste sami.

SLOVÁ ZAKLADATEĽKY PROJEKTU